Tuesday, August 4, 2009

กางร่ม

ความสามารถในการป้องกันแสงแดดของร่มไม่สามารถคำนวณได้จากวัสดุที่นำมาใช้ผลิตร่ม แต่ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากร่มและผิวหนัง โดยประสิทธิภาพของการป้องกันแสงแดดจะสูงสุดเมื่อ กางร่มห่างจากผิวหนัง 10-20 เซนติเมตร